Niezależnie od tego, jakie są wymagania Klienta w zakresie mieszania, granulacji i suszenia, Collette™ ma odpowiedź na każde wyzwanie procesowe. Technologia jednomisowa Collette daje Klientowi wybór technik mieszania, granulacji oraz suszenia zintegrowanych w obrębie jednego urządzenia procesowego. Z pomocą Collette™, pozwala to Klientom dobrać technologię najbardziej odpowiednią dla danego produktu lub procesu.

Collette™ dostarcza systemy do mieszania i granulacji dla różnych przemysłów od ponad wieku, a dla przemysłu farmaceutycznego od ponad 50 lat. Na bazie zdobytego doświadczenia, Collette™ dostarcza zaawansowane systemy obróbki form suchych do mieszania, granulacji oraz suszenia dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego. Oferta obejmuje zarówno urządzenia zaprojektowane dla skali badawczej, jak i maszyny do produkcji na skalę przemysłową w warunkach cGMP.