ECM™ (Exchangeable Compression Module – Wymienny moduł kompresji - opatentowany)
zawiera stół, oprzyrządowanie tabletkujące oraz wszystkie inne elementy mające styczność
z produktem. Jest to całkowicie zamknięty moduł, odizolowany od reszty tabletkarki, który może być łatwo i szybko zdemontowany z urządzenia bez przerywania jego zamknięcia. Taka koncepcja ma następujące zalety:

Korzyść: wysoka wydajność
Koncepcja MODUL™ ECM™ oznacza znaczące skrócenie czasu przezbrojenia tabletkarki. Drastycznie skraca też czas przestoju całej linii tabletkującej.

Korzyść: hermetyczność
Całkowita izolacja modułu ECM™ zapewnia wysoką hermetyczność i bezpieczne środowisko
pracy operatora.

Korzyść: Elastyczność
Ta sama podstawowa tabletkarka MODUL™ może być wyposażona w różne moduły ECM
odpowiadające wszelkim możliwym wymaganiom i idealnie dobrane do pracy z różnymi rodzajami produktów. Po zakończeniu serii, ECM może zostać zdemontowany z maszyny w czasie 15 minut. Nie jest wymagane żadne czyszczenie wnętrza maszyny, gdyż wszystkie elementy mające styczność z produktem wraz z jego resztkami są zamknięte w module i wraz z nim usunięte. Wnętrze maszyny jak i jej powierzchnie zewnętrzne pozostają perfekcyjnie czyste. Na tabletkarce w 15 minut może zostać zainstalowany drugi, czysty moduł ECM – kompletne przezbrojenie w 30 minut - a linia wraca do produkcji w mniej niż godzinę.